Anonymitet

När du kontaktar oss för att bli donator krypteras din identitet och dina personuppgifter skyddas av Livio Egg and Sperm Bank. Det kommer till exempel inte att finnas uppgifter om att du är donator i din vanliga läkarjournal eller på andra ställen utöver hos oss.

Det är viktigt att du är anonym eftersom de blivande föräldrarna inte ska kunna ta reda på donatorns identitet. Det är senare när barnet är i mogen ålder som det kan ta reda på detta. Det är därför av yttersta vikt att du inte informerar andra än dina närmaste om att du är donator och att du inte går ut med detta till exempel på sociala medier eller i andra forum.