Stödjande samtal

Det är krävande att genomgå provrörsbefruktning eller donationsbehandling. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; att ställas inför någonting utan så stora möjligheter att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera.

Vid samtal efter behandling som inte lett till graviditet önskar ganska många att återuppta försöken så snabbt som möjligt. Det kan dock vara betydelsefullt med en period av vila för att både kropp och psyke ska få hämta nya krafter.

Även om en behandling medför graviditet kan det finnas behov av stöd. Personalen på kliniken är vana att bemöta personer i liknande situationer som dig/er såväl före, under som efter behandlingen. Det kan vara till hjälp att formulera och bearbeta känslor och tankar, antingen tillsammans eller var och en för sig.

Vi på Livio Gärdet kan erbjuda samtal med vår barnmorska Lena som också är samtalsterapeut men vi kan även hjälpa till med att hitta en psykologkontakt med stor erfarenhet av dessa frågor. Eventuella samtal bekostas av paret själva.

Psykosocial utredning

Vid donationsbehandlingar med ägg och spermier måste enligt lag en psykosocial bedömning hos en beteendevetare göras, oftast med ett eller två samtal innan behandlingen kan göras. Detta kallas för “psykosocial utredning”.

För den som önskar bli förälder genom donation kan samtal i den psykosociala utredningen för den särskilda prövningen upplevas som påfrestande. Våra beteendevetare/psykologer arbetar utifrån principen att ett respektfullt och inkännande bemötande samt information om syftet med utredningen är av grundläggande betydelse i samtalen.

Utredningen görs med ett starkt barnperspektiv, för det kommande barnets trygghet och harmoniserar med FN-konventionen om barns rättigheter – artikel 3 – om att barnets bästa ska komma i första rummet.

I de fall behandlingen behöver en psykologisk bedömning innan, kan du boka en tid själv hos någon av följande nedan.

Gunilla Sydsjö
Professor, leg. psykoterapeut
Artillerigatan 28 C
Stockholm
gunilla.sydsjo@gmail.com
0709-92 53 95

Charlotte af Ekenstam
Leg. psykolog
Mariatorget 1 A
Stockholm
caepsykolog@gmail.com
0763-27 41 79

Annika Mörner
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Upplandsgatan 49
Stockholm
annika.morner@gmail.com
0737-08 69 78

Magnus Sjöström
Socionom och leg. psykoterapeut
Timmermansgränd 3
Stockholm
magnus@systemicstockholm.se
0709-85 51 53