Vad testas jag för?

Det är viktigt att alla donatorer är friska. Därför genomför vi en noggrann hälsoundersökning och grundscreening av alla våra donatorer – innan de godkänns. Denna screening består av intervjuer, smittprov, genetiska tester och en medicinsk undersökning samt spermieprov.

Inför spermiedonationen undersöks blodet och urinen för följande:

Smittsamma sjukdomar

 • HIV I/II
 • HTLV I/II
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • Syphilis
 • Klamydia
 • Gonorre

Genetiska tester

 • Thalassamia
 • Sickle Cell Disease
 • Cystisk Fibros (CF)
 • Spinal Muskelatrofi (SMA)
 • Ärftlig dövhet (GJB2)
 • Kromosomanalys
 • Tay-Sachs

Ungefär sex månader efter din första donation tas ett nytt blodprov för att utesluta HIV I/II, HTLV I/II, Hepatit B, Hepatit C. Under tiden fram till dess förvaras spermierna i karantän för att säkerställa att inga eventuella smittade spermier ska användas. Så snart vi har fått provsvaren och säkerställt att de inte visar på någon form av smitta görs spermierna tillgängliga för donation och du kompenseras ekonomiskt för donationen.

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via Fråga oss eller på telefonnummer 076-941 74 00 på vardagar 09:00 till 17:00.